Welkom

Total House Concept™ is een innovatieve en creative coöperatie opgebouwd uit ervaring vanaf 1988. De grondleggers en initiatiefnemers van het Total House Concept streven er naar om met hun innovaties en producten veilig en gezond wonen in samenwerking met anderen de plattelandseconomie te stimuleren en houdt zich wereldwijd bezig met versterking van monumentale gebouwen de ontwikkeling, productie en plaatsen van het DonutSystem™.

Aardschokbestendig bouwen en veiliger wonen op het Donut System™ voor nieuwbouw en bestaande gebouwen.
Bodemdaling, aardbevingen, negatieve kleef, lekke riolen, slappe bodem, inklinken van het veenpakket en paalrot veroorzaken problemen van tientallen miljarden.

’s Werelds eerste intelligente, slimme en zeer duurzame oplossing ontwikkeld door Total House Concept!

We zijn gespecialiseerd in zeer sterke concepten, technieken en innovaties voor het verstevigen van gescheurde muren en wrakke funderingen van woningen, fabrieken, gebouwen, monumenten, boerderijen (kade-)muren, gevels, poeren, binten, gas-, water- en andere transportleidingen en aardschokbestendige machinefundatie systemen door het aanbrengen van het DonutSystem™, Expanderankers™, Expandertube™, Expanderpile™ en/of Expanderbody™.

Total House Concept werkt met een innovatief concept om gebouwen effectief zoveel als mogelijk is te beschermen tegen de schokken van aardbevingen en verzakkingen, inklinken veenpakketen, delfstofwinning en negatieve kleef.

Het DonutSystem™ kan op grote schaal onder bestaande en nieuwe woningen, gebouwen en boerderijen onder gevels, poeren en gebinten worden aangebracht.

Unieke eigenschappen van het Total House Concept
De concepten, welke door ons zijn ontwikkeld, hebben eigenschappen die hen superieur maken aan andere technieken, namelijk: ongevoelig voor corrosie, vocht, (zee)water, trillingen en temperatuurvariabelen. De systemen zijn niet onderhevig aan veranderingen.

Houten funderingen
Paalrot is een probleem dat voor miljarden euro’s schade veroorzaakt aan houten funderingen. De funderingsproblematiek in Nederland staat voor een financieel drama. Bij veel huiseigenaren begint de omvang steeds duidelijker te worden. Het geschatte totaalbedrag voor herstel van funderingen beloopt volgens een grove schatting 40 miljard euro, aldus Vereniging Eigen Huis.

Wereldwijd
Over de hele wereld vraagt verslechtering van bodemstructuren toenemende aandacht. Er zijn verschillende concepten ontwikkeld door Total House Concept die wereldwijd worden toegepast op bodemstructuren die extra versteviging nodig hebben, dit om te voldoen aan voorschriften gericht op onder andere aardbevingen.

Duurzame oplossingen
De verschillende sectoren waarin Total House Concept betrokken is, zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Wij blijven daarom onze technologieën, concepten en processen doorontwikkelen. In belangrijke mate vormt duurzaamheid de basis van onze oplossingen. Tijdens de ontwikkeling van de concepten werkt TH Concept nauw samen met gerenommeerde kennisinstituten. Zo kunnen we aan de specifieke behoefte van een groot aantal toepassingen voldoen en vele problemen oplossen.